Drevern Acke

Fakta Drever

Drevern, eller som den tidigare hette, dachsbracken, är en hund som avlades fram på kontinenten i mitten av 1850-talet (Sydtyskland, Tyrolen och Schweiz) och som importerades till södra Sverige under 1910-talet. Det ursprungliga namnet skulle visa på rasens ursprungsblandning: den kortbenta taxen, der Dachshund och den högre stövaren, der Bracke. De första registreringarna i Svenska Kennelklubben gjordes redan 1913. Svenska Dachsbrackenklubben bildades 1944 och 1947 ändrades namnet till drever och Svenska Dreverklubben. År 1953 erkändes drevern som svensk ras. Drever, som är en långsamt drivande hund, anses närmast som en självklarhet för rådjursjakt men den är också en uppskattad har- och rävhund. I allt väsentligt ska den vara byggd för sitt ändamål, det vill säga drevjakt. Den är en hund som effektivt ska kunna arbeta i svenska marker och i svenskt klimat. Rasen är en utpräglad jakthund och passar inte enbart som sällskapshund. Rasen har få hälsoproblem, men inom rasen förekommer andningsproblem efter eller i samband jakt och onormal trötthet, så kallat jaktödem. Drever anses vara en mentalt stabil hund och den har mycket stor jaktlust. Den är en lågställd och robust hund som är byggd för långsamt drivande jakt. Alla färger i kombination med vita tecken är tillåtna enligt rasstandarden. Mankhöjd för hanar är 32–38 cm och tikar 30–36 cm. acketord.jpg

                                                           Acke & Tord (2011-10-01)

Fakta Acke (Gunnarsfina Cesar)

 
skarmklippacke.jpg
tavling.jpg 
 Acke är (2012) 7 år, en mycket lätthanterlig drever. Han har en fantastiskt bra upptagningsförmåga och jagar allt vilt som en drever ska jaga. Dvs Rådjur, hare och räv. Som de flesta drevrar så är han fruktansvärt envis, men drevtiderna har kortats av betydligt sedan ungdomen. Nu driver han oftas rådjuren 2-3 timmar och haren3-4 timmar. Räven är betydligt mer varierande i drevtid. Han nyanserar väldigt tydligt under dreven, så det är väldigt enkelt att bedöma om han är nära eller långt efter drevdjuret. Återgången är klockren och han skallar oftast tillbaks när han hört att jag tutat i jakthornet. Kort sagt en mycket rolig hund att jaga tillsammmans med och får ni chansen att vara med så ta den. Ni kommer få en trevlig dag i skogen det kan jag garantera.